Spolek ROBÍCI z.s.

Byl založen s cílem vzdělávání a rozvíjení tvůrčích schopností dětí a mládeže ve vědě, technice, robotice, ekologii a dalších oblastech.

Spolek provozuje především volnočasové aktivity při základních a středních školách, semináře, přednášky, zajišťuje účast svým členům na lokálních i mezinárodních soutěžích, podílí se na výzkumu a vývoji nových řešení technického vzdělávání žáků a studentů základních a středních škol.

Vyhledávání talentů

Vyhledávání talentů, jejich přímá podpora, či jejich zapojení do našich projektů, zpřístupňování jim výzkumná, vývojová a výrobní pracoviště i laboratoře středních a vysokých škol.

Mentoring a koučink