Spolek ROBÍCI z.s.

Byl založen s cílem vzdělávání a rozvíjení tvůrčích schopností dětí a mládeže ve vědě, technice, robotice, ekologii a dalších oblastech.

Spolek provozuje především volnočasové aktivity při základních a středních školách, semináře, přednášky, zajišťuje účast svým členům na lokálních i mezinárodních soutěžích, podílí se na výzkumu a vývoji nových řešení technického vzdělávání žáků a studentů základních a středních škol.

Vyhledávání talentů

Vyhledávání talentů, jejich přímá podpora, či jejich zapojení do našich projektů, zpřístupňování jim výzkumná, vývojová a výrobní pracoviště i laboratoře středních a vysokých škol.

Mentoring a koučink

BlocklyBOT

Podílíme se na vývoji vizuálního programovacího jazyka. Pomocí kterého zvládnou snadno programovat děti již od prvních tříd základní školy.

Pohybujícího se robota mohou například naučit jízdu po černé čáře, překonávat po cestě různé překážky, či plnit zadané úkoly.

http://blocklybot.robici.cz

Bankovní spojení

Podpořte talentované žáky a naše aktivity..

Číslo našeho transparentního účtu: 2000934814/2010