Robotika do všech škol

Tento projekt cílí na žáky základních a studenty středních škol, a jeho podstatou je zlepšit studenskou připravenost pro pozdější studium na technických školách. Vyhledáváním a soustředěním se na talentované žáky a studenty se snažíme připravit tyto studenty na pozdější projekty, které ve svém následném studiu mohou potkat. Také přímým zapojením starších studentů do vedení kroužků a jejich podpora je hlavním cílem tohoto projektu. Celý koncept výuky je navržen tak, aby v něm byly použity technologie a programy, které jsou dnes nejvíce používány, a do budoucnosti mají největší potenciál.
Tím si žáci primárně osvojují zkušenosti, které mohou reálně použít při budoucím studiu, či zaměstnání.

BlocklyBOT

Podílíme se na vývoji moderního drag&drop vizuálního programovacího jazyka pro účely nauky základů programování. Jde o webovou aplikaci BlocklyBOT, což je přehledný editor založený na platformě Google Blockly, ve kterém lze vytvářet jednoduché programy, ale i složitější algoritmy využívající logiku, matematiku, funkce, proměnné a další typické prvky stavby programů. Základní úroveň zvládnou i menší děti, pokročilé úrovně pak dokáží plně zaměstnat i dospělé. Celý projekt je zaměřen na populární Arduino a podpořen naší modulární robotickou platformou, kterou tímto jednoduchým způsobem lze “naprogramovat”, tedy nastavit tak aby dělala námi definované činnosti.


 

Právě jsou navrhovány další komponenty jako RoomMonitor s OLED displayem, senzory a wifi,  nebo interaktivní wifi Lampička, Budík


Bankovní spojení

Podpořte talentované žáky a naše aktivity..

Číslo našeho transparentního účtu: 2000934814/2010